Protecția datelor

INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

1. Dispoziții generale

Fototeca Azopan (denumită în continuare "operator de date") realizează servicii de conținut media și acordă o atenție deosebită protecției datelor personale ale vizitatorilor site-ului și este deosebit de important să se asigure că vizitatorii au dreptul la autodeterminare. Controlorul de date publică prin prezenta politicile și practicile de confidențialitate pe care le recunoaște ca fiind obligatorii pentru sine. Dacă furnizați informații personale prin adrese de e-mail prin intermediul site-ului nostru, sunteți de acord să fiți înregistrat și administrat în conformitate cu cerințele legale aplicabile. La elaborarea dispozițiilor Prospectului, controlorul de date a luat în considerare, în special, prevederile Legii privind protecția datelor cu caracter personal 2001/677 și dispozițiile Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR). Controlorul de date se angajează să publice, să înregistreze și să publice o comunicare clară, vizibilă și lipsită de ambiguitate înainte de înregistrarea, înregistrarea și gestionarea tuturor datelor utilizatorului, informându-l despre modul și scopul colectării datelor. Dacă aveți alte întrebări sau informații personale despre noi, nu ezitați să ne contactați la: office@azopan.ro.

Termenii utilizați:

- prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal sau de fișiere de pe un automat sau mijloace neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, diviziunea, stocarea, adaptarea sau modificarea, consultarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, transmiterea, diseminarea sau în alt mod punându-i la dispoziție pentru coordonare sau interconectare, restricționare, ștergere sau distrugere

- operatorul de date: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau orice alt organ care determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, fie singure, fie împreună cu altele; dacă scopurile și mijloacele de gestionare a datelor sunt definite de legislația UE sau a statului membru, anumite aspecte ale operatorului sau numirea operatorului pot fi stabilite de legislația UE sau de statul membru

- date cu caracter personal: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; pot fi identificate de o persoană fizică care, direct sau indirect, în special prin intermediul unui identificator precum numele, numărul, datele de poziționare, identificatorul online sau unul sau mai mulți factori legați de identitatea fizică, fiziologică, genetică, intelectuală, economică, culturală sau socială a unei persoane fizice identificabil - procesator de date: persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului

- terț: orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism care nu este același cu persoana vizată, operatorul, persoana care prelucrează datele sau persoanele autorizate să proceseze date cu caracter personal sub controlul direct al operatorului sau al prelucrătorului; .

2. Datele operatorului de date

Fototeca Azopan, Târgu Mureș, str. Oituzului 15, telefon: + 36-20-2383820, office@azopan.ro

3. Date prelucrate

3.1. Prin serviciile noastre, unii parametri ai calculatorului și adresa IP pot fi stocate (fișierul jurnal). Adresele IP înregistrate sunt stocate de operatorul de date în mod anonim, adică criptate, temporar, și nu sunt legate de alte date care ar identifica personal utilizatorul. Operatorul de date, dacă interpretează fișierele jurnalului, va face acest lucru exclusiv prin metoda statistică, numai în scop statistic.

3.2. Operatorul de date poate stoca pe dispozitivul utilizatorului cookieuri. Cookie-ul permite un nivel mai ridicat de funcționare a site-ului azopan.ro. Utilizatorul poate șterge modulul cookie de pe propriul său dispozitiv sau este posibil ca browser-ul să se dezactiveze pentru utilizarea cookie-urilor. Cookie-urile sunt prezente în sistemul utilizatorului pentru o perioadă nedeterminată sau până când utilizatorul șterge cookie-urile. Pentru mai multe informații despre tipurile și utilizările modulelor cookie, vedeți mai jos.

3.3. Este posibil să fie necesară înregistrarea pentru anumite servicii. În timpul înregistrării, furnizarea unor date este voluntară și va fi utilizată numai în acest scop. Dacă cineva refuză să furnizeze informațiile personale, înseamnă că nu veți mai utiliza aceste servicii. Abonarea la newsletter-ul nostru se face pe bază de voluntariat, fiind necesară numai adresa de corespondență. Scopul gestionării datelor este de a trimite un singur buletin lunar către utilizator. Dacă nu mai doriți să-l utilizați, vă puteți dezabona de la newsletter-ul nostru la office@azopan.ro în orice moment.

4. Scopul gestionării datelor:

- livrarea online a conținutului;

- comunicarea cu utilizatorul pentru a informa utilizatorul și pentru a efectua anumite servicii (de exemplu, buletin informativ);

- gestionarea și gestionarea cererilor de utilizator;

- organizarea și desfășurarea de jocuri de premiu în cazuri individuale, anunțarea câștigătorilor și acordarea de premii;

Operatorul de date nu utilizează datele furnizate spre deosebire de scopul colectării originale a datelor, cu excepția cazului în care informează utilizatorul despre aceasta și obține consimțământul în mod clar pentru aceasta sau îi oferă posibilitatea de a interzice utilizarea. Datele personale vor fi șterse de către utilizatorul de date la terminarea utilizării acestora sau la solicitarea dvs. Ștergerea datelor înseamnă că datele sunt nerecunoscute, astfel încât restaurarea lor nu mai este posibilă. Controlorul de date nu poate, în niciun caz, să dezvăluie în niciun caz părții terțe date personale prelucrate (cum ar fi adresele IP, adresele de e-mail sau alte informații furnizate în timpul înregistrării) fără acordul scris al persoanei vizate. . Există unii furnizori de servicii externi pe care Controlorul de Date nu are o relație contractuală sau nu cooperează cu gestionarea datelor dat, dar aceștia pot accesa în continuare site-ul Web și pot colecta date despre Utilizatori, care ar putea fi potrivite pentru identificarea acestora. Astfel de furnizori externi pot include, dar nu se limitează la, Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC. Acești furnizori terți se ocupă de informațiile personale colectate de la caz la caz, în conformitate cu propriile politici de confidențialitate.

5. Cât timp stocăm datele?

Datele personale furnizate de Utilizator vor fi șterse după îndeplinirea obiectivelor enumerate. Furnizorul de date se obligă să asigure securitatea datelor, să adopte regulile tehnice și logistice și principiile de acțiune pentru a se asigura că datele înregistrate, stocate sau gestionate sunt protejate sau împiedică utilizarea neautorizată și modificarea neautorizată. De asemenea, se angajează să proceseze datele numai în mod corect și legal și să stocheze datele numai în scopuri specificate și legitime și să nu le utilizeze în nici un alt mod.

6. Drepturile utilizatorilor

Utilizatorilor li se reamintește că, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului general al Uniunii Europene privind protecția datelor (GDPR) 2016, pot fi exercitate următoarele drepturi:

- să solicite informații despre datele personale gestionate: Utilizatorul poate solicita în orice moment ca Controlorul de Date să vă informeze că gestionează datele personale ale Utilizatorului și, dacă da, să-i dea acces la datele personale pe care le administrează

- Utilizatorul poate solicita rectificarea sau modificarea datelor gestionate

- Utilizatorul poate solicita ștergerea datelor gestionate: Anularea poate fi refuzată dacă prelucrarea datelor este necesară pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare, dacă autorizarea datelor cu caracter personal este autorizată prin lege și pentru depunerea, validarea sau protejarea revendicărilor legale. Controlorul de date trebuie să informeze întotdeauna utilizatorul cu privire la refuzul cererii de anulare, indicând motivul refuzului de anulare.

- poate solicita limitarea datelor cu caracter personal: Utilizatorul are dreptul să limiteze prelucrarea datelor sale personale de către controlorul de date în cazul în care utilizatorul contestă acuratețea datelor cu caracter personal gestionate. Limitarea se aplică perioadei de timp care permite controlorilor de date să verifice acuratețea datelor personale pe care le gestionează. Restricția poate fi solicitată chiar dacă utilizatorul consideră că gestionarea datelor este ilegală, dar utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal gestionate. Restricția poate fi solicitată chiar dacă scopul gestionării datelor a fost atins, însă utilizatorul solicită manipularea acestora de către controlorul de date pentru depunerea, validarea sau protejarea revendicărilor legale.

- protestul împotriva manipulării datelor dvs. personale: Utilizatorul poate contesta prelucrarea datelor sale cu caracter personal dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară numai pentru a îndeplini obligația legală a Controlorului de date sau pentru a exercita interesele legitime ale Controlorului de date sau ale unei terțe părți; dacă scopul gestionării datelor este marketingul direct sau dacă gestionarea datelor este efectuată în scopul îndeplinirii unei sarcini de interes public. Controlorul de date examinează legalitatea obiecțiunii utilizatorului și, în cazul în care stabilește meritele protestului, încheie gestionarea datelor și blochează datele personale gestionate și notifică persoanele cărora le-au fost transmise datele personale afectate de protest împotriva protestului și a acțiunilor întreprinse în baza sa. Utilizatorul poate trimite astfel de solicitări în scris la adresa de email office@azopan.ro a Managerului de date. Controlorul de date consideră că solicitarea trimisă prin e-mail este autentică dacă este trimisă de la adresa de e-mail înregistrată a Utilizatorului.

Cookie-uri

Ca și în cazul tuturor site-urilor web, Azopan utilizează, de asemenea, cookie-uri pe paginile sale.

Ce este un cookie? Un cookie este un fișier mic care vine pe computer când vizitați un site web. Cookie-urile au multe funcții. Printre altele, ele colectează informații, notează setările personalizate ale vizitatorului și, în general, facilitează utilizarea site-ului pentru utilizatori.

Ce cookie-uri și ce sunt folosite pentru arhivele foto Azopan?

Azopan folosește modulele cookie pentru următoarele scopuri: dezvoltarea site-ului nostru, colectarea de informații despre modul în care browserele noastre web utilizează site-ul nostru web - evaluând ce părți ale site-ului dvs. vizitați sau utilizați cel mai mult, astfel încât să puteți învăța cum să vă oferiți o experiență de utilizare mai bună când vizitați din nou site-ul.

Este imperativ, cookie-uri de sesiune Aceste cookie-uri sunt necesare pentru ca utilizatorii să navigheze pe site-ul nostru, să-și folosească funcția, de ex. inclusiv comentând despre acțiunile pe care le-ați luat pe paginile pe care le vizitați în timpul unei vizite. Valabilitatea acestor cookie-uri este limitată la vizita dvs. curentă, la sfârșitul sesiunii sau când închideți browser-ul, acest tip de cookie-uri va fi șters automat de pe computer. Rețineți că, fără a utiliza aceste cookie-uri, nu putem garanta utilizarea site-ului nostru.

Cookie-uri care oferă performanță

De asemenea, folosim module cookie care ne permit să colectăm informații despre modul în care vizitatorii noștri utilizează site-ul nostru web. Aceste cookie-uri nu vă pot identifica personal, ele colectează informații, cum ar fi pe care vizitatorul dvs. sa uitat, utilizatorul la care ați făcut clic, numărul de pagini pe care l-ați vizitat, cât timp a fost vizualizată fiecare sesiune, care au fost mesajele de eroare posibile - toate cu scopul de a îmbunătăți site-ul nostru web și de a îmbunătăți experiența utilizatorului. Cookie-urile cu o astfel de performanță sunt cookie-urile Google Analytics. Pentru mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics, faceți clic aici.

Cum verificați și dezactivați modulele cookie?

Toate browserele moderne vă permit să modificați setările cookie-urilor. Cele mai multe browsere acceptă automat cookie-urile în mod prestabilit, dar pot fi modificate, în general, pentru a împiedica acceptarea automată și oferă opțiunea de a alege cookie-urile de fiecare dată. Rețineți că, deoarece modulele cookie sunt proiectate pentru a facilita sau a permite utilizarea site-ului nostru, prevenirea sau ștergerea utilizării cookie-urilor poate avea ca rezultat faptul că utilizatorii noștri nu pot utiliza întreaga funcționalitate a site-ului nostru sau că site-ul web va funcționa diferit de browserul dvs. web. Puteți găsi setările cookie pentru cele mai populare browsere la următoarele link-uri:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Internet Explorer

Safari